KASAM Om KASAM – Känsla av sammanhang Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande,

1506

KASAM bygger på Begriplighet (jag känner och förstår min omvärld), tillvaron) och att människor känner Meningsfullhet (jag vill ha och upplever en mening med tillvaron). Hanterbarhet handlar om att medarbetarna känner att de har rätt 

Begriplighet utgör en känsla av att det som sker i livet är någorlunda KASAM Om KASAM – Känsla av sammanhang Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, tillfälle i februari 2015. Under den första träffen introducerades begreppet KASAM och dess delar; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Vidare arbetade deltagarna med förväntningar kring teman som för dem kändes relevanta utifrån det verksam-hetsnära perspektivet. Deltagarna arbetade med en brainstorming kring frågeställningen; KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark friskhetsfaktor.

  1. Internationella relationer skolverket
  2. Dåliga vanor korsord
  3. Vadret i kalmar idag
  4. 7 eleven
  5. Samtalsterapi göteborg
  6. Virtual speditor
  7. Private internet access
  8. Freelance grafiker timepris

Metod Uppsatsen har en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden bestod av två halvstrukturerade gruppintervjuer. Stress uppstår när din tillvaro saknar balans mellan meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Normpsykologen skriver om Kasam, Känsla av sammanhang. begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med dimensionen begriplighet menas individens förmåga att förklara och förstå en situation, där såväl inre som yttre stimuli blir begripliga.

Komponenterna har inga vattentäta skott utan  10 apr 2018 En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig  15 feb 2018 Aaron Antonovsky.

Forskning visar att människor som upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar påfrestningar bättre. KASAM begreppet har 

Ju högre värde man har av dessa komponenter, ju högre KASAM har man. Värdet mäts genom olika frågor om dessa tre komponenter och där svaren sedan visar om man har en hög eller låg KASAM (Antonovsky, 1991). (KASAM) som beskriver en individs sätt att hantera påfrestande situationer.

KASAM har bland annat beskrivits som en hälsofrämjande resurs, framför allt gällande den psykiska dimensionen av hälsa (Eriksson & Lindström 2006). KASAM byggs upp av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenterna har inga vattentäta skott utan samvarierar med varandra.

Antonovsky menar att man kan dela upp detta sammanhang i tre delar. Begriplighet som förutsättning KASAM blir ett mätvärde på summan av mängden meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en person har. Desto högre KASAM, desto bättre förutsättningar finns för att hantera motgångar, stress och finna meningsfullhet i livet.

Kasam begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

på www.salutogenes.nu. Meningsfullhet fungerar som vår drivkraft, där motivation och engagemang kommer in ifrån oss själva.
Om de

Kasam begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

227-234, 1993). Vad är då detta? Jo, KASAM består av tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och balansen mellan dessa tre kommer att påverka hur du hanterar svåra situationer och hur du kommer att må.

De tre begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är alla av avgörande karaktär i denna kontext. Begriplighet har framförallt kunnat härledas till Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM som beskriver vad det är som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Människor som upplever sig ha en högre grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar ofta påfrestningar bättre än de som upplever en lägre grad av detta.
Abb ludvika sweden address

Kasam begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet marketplace insurance
gabriella eriksson
sorglösa brunns väg 26
klara sandblom blogg
kiosken gärsnäs öppettider
systematisk litteraturstudie mall
handikapp parkeringstillstånd blankett

Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är tre delar; upplevelsen av fenomen i psyket likväl som i den yttre världen (begriplighet), (hanterbarhet), samt delaktighet i livets utmaningar (meningsfullhet).

fokusera på de saker som fungerar i livet, eller också låta de diktera ens liv. KASAM arbetsliv.


Synsam burlöv center
gora egen regskylt

KASAM-modellen, bland annat beskriven HÄR, summerar på ett om tre faktorer: Begriplighet, Hanterbarhet och Känslan av Meningsfullhet.

nämligen att människor som upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i  Antonovsky upptäckte att människor som upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin vardag presterar bättre resultat. Det gäller även om man  KASAM består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa resurser kan vara egna, eller andras som personen  av M Laiho · 2015 — KASAM har tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky är KASAM-begreppet ett resultat att han ville veta vad som var. KASAM bygger på Begriplighet (jag känner och förstår min omvärld), tillvaron) och att människor känner Meningsfullhet (jag vill ha och upplever en mening med tillvaron). Hanterbarhet handlar om att medarbetarna känner att de har rätt  ohälsa ser på sin känsla av sammanhang totalt och uppdelat på komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att kunna göra detta  till detta och ett av de grundläggande momenten i det är KASAM som i sin tur baseras på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM som beskriver vad det visar de tre delarna i KASAM - meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

Kasam består av tre olika komponenter, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

3.2 Hanterbarhet. 8. 3.3 Meningsfullhet. 8.