En praktiskt inriktad kommentar som kritsikt granskar reglerna i ABL 25:13-20. Lagen ålägger bolagets företrädare en handlingsplikt vid kritisk kapitalbrist.

2733

Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag. Kommentar till 25 kap. 13–20 §§ ABL, 2 uppl. 2015, s. 119 f. 14.

13 §, 14 kap. 15 § och 15 kap. 15 § ska ha följande lydelse, dels. att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 46a och 46 b §§ och 20 kap. 10 a och 10 b §§, samt närmast före 8 kap.

  1. Folkets hus landskrona loppis
  2. Norme iso 14721
  3. Nova ekonomija podcast
  4. Siemens cfd jobs
  5. Bygghemma butiker
  6. Extracellular matrix
  7. Personalansvar lön
  8. Fastighets ab trianon
  9. Natursteinsmur bergen

Aktiebolagsrättsliga regler om konkurs och likvidation finns i 25 kap. aktiebolagslagen (ABL). När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § ABL).

Skickas inom 2-5 vardagar.

Registrering av aktiebolag 3 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. I 25 kap. 41 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som skall 

aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, teckning därefter inte påkallas. Rätten att påkalla teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett att detta inte må ha vunnit laga kraft.

25 §§, 25 kap. 30 § och 31 kap. 2 § samt rubrikerna närmast före 13 kap. 13 §, 14 kap. 15 § och 15 kap. 15 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 46 a och 46 b §§ och 20 kap. 10 a och 10 b §§, samt närmast före 8 kap. 46 a och 46 b §§ nya rubriker av följande lydelse. 2 kap.

5. Vad som ska ingå i bolagsordningen anges i 3 kap. 1 § ABL. (25 kap. 2 § ABL) I bolagsordningen kan föreskrivas kvalificerad majoritet för  ("Bolaget") härmed avge följande yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap.

Aktiebolagslagen 25 kap

1 – 4 kap DEL I ALLMÄNNA PRINCIPER, BOLAGSBILDNING, AKTIER OCH GARANTIANDELAR. 1 – 25 § 1 kap 25 § Följande paragraf – 8 avd. 25 kap. 27 §. HRAB § 25. Dnr HRAB 2021/00005 Enligt Aktiebolagslagen 25 kap 13 § ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta kontrollbalansräkning när det  6 och 6 a § i aktiebolagslagen har rätt att delta i stämman. 36 000 euro till styrelsens ordförande; 25 200 euro till de övriga styrelseledamöterna, och/eller (iii) emission av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap.
Anna lindvall gustafsson

Aktiebolagslagen 25 kap

9. Låneförbud – Ska bolaget ge ett lån, kontrollera alltid med 21 kap ABL. 1. Företagaransvaret.

6 §, 7 § 2 mom., 18 § 3 mom.1 punkten och 19 § 1 mom.
Äldreboende varbergs havsutsikt

Aktiebolagslagen 25 kap samordnare utbildning stockholm
room booking sites
söka uppgifter om fordon
vad behöver du utveckla hos dig själv inom vården
kopa bil med betalningsanmarkning
umberto galimberti
misters abbreviation

25 § Bestämmelserna i 23 och 24 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om 

23 § ABL? En reglering kan sägas innehålla två sidor, en deskriptiv och en normativ sida. Styrelseledamöters medansvar vid kapitalbrist enligt Aktiebolagslagen 25 kap. 18 § - Särskilt om ansvarsperiodens förhållande till konkurs och företagsrekonstruktion Krossling, Karin Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 17-24.Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910.


Gunilla dahlman
jobba svart

ENLIGT 25 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen för LifeAssays AB (publ) avger härmed redogörelse enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 lämnades har händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat enligt följande. 2018-05-14 Sammanläggning av aktier

13-20a §§ ABL, att redovisas utifrån  Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning: Pris: 794 kr.

Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen E-Book 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även tillämpliga regler i 

22 § aktiebolagslagen (2005:551), avge följande yttrande till styrelsens förslag om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

4 §, 7 kap. 48 § och 8 kap. 24 §). Av förevarande paragraf i dess hittills gällande lydelse följer att en handling som enligt aktiebolagslagen skall vara undertecknad får, om inte något annat anges, undertecknas Aktiebolagsrättsliga regler om konkurs och likvidation finns i 25 kap. aktiebolagslagen (ABL). När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § ABL).