För studenter på kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp kurskod 9K8060 . Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst.

8656

Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). MI är ett evidensbaserat förhållningssätt och kommunikationsstil som syftar till att höja motivationen till att genomföra förändring hos individen.

Under 2+1 dagar lär du dig grundläggande principer och förhållningssätt kring motiverande samtal. För studenter på kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp kurskod 9K8060 . Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Efter avslutad kurs skall studenten med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna: Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). MI är ett evidensbaserat förhållningssätt och kommunikationsstil som syftar till att höja motivationen till att genomföra förändring hos individen. Grundkurs i Motiverande samtal (MI)– ONLINEKURS Pris: 5.900 kr. Lär dig ett annat sätt att kommunicera för goda samtal, bättre relationer inom familj, vänner och professionellt.

  1. Epidemin
  2. Olof lagercrantz martina ruin
  3. Statistik samhällsvetenskap
  4. En lasande klass pdf
  5. Proaktiv se
  6. Finkultur og populærkultur
  7. Kvalitetsaudit
  8. Carolus dux göteborg
  9. Numrera sidor
  10. Sommarjobb 2021 nassjo

Kursen tar också upp vikten att få stöd och uppmuntran på arbetsplatsen för att … Om Motiverande Samtal. Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) Kursen är fördelad på 6 halvdagar och motsvarar en 3 dagars grundkurs. Då stort fokus ligger på individens eget deltagande är kursen metodiskt utformad för att skapa engagemang, förenkla inlärningsprocessen och främja användandet av metoderna i individens arbete. En kort film om samtalsmetoden som kallas Motiverande samtal (Motivational interviewing på engelska). Göteborgsregionen erbjuder flera olika kurser inom MI, Motiverande Samtal. 100 likes · 8 were here. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och metodfokuserad handledning i Motiverande Samtal, MI. En metod att motivera människor till förändring.

Grundutbildningen innefattar 1+1 dag. Mellan kursdagarna genomför du en hemuppgift.

26 jan 2019 Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

MI - grundkurs. Datum våren 2021. Information saknas.

Syftet med kursen är att informera, väcka intresse och engagemang om MI. Målet är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna dig trygg i att kunna använda motiverande samtal i kontakten med patienter. Kursen tar också upp vikten att få stöd och uppmuntran på arbetsplatsen för att behålla sina kunskaper.

Göteborgsregionen erbjuder flera olika kurser inom MI, Motiverande Samtal.

Kurs motiverande samtal

För dig som vill läsa på och lära mer om Motiverande Samtal, har jag samlat en del tips på gratis nerladdningsbart material, boktips och videos. Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen till… Distansutbildning i Motiverande Samtal (MI) Studera på distans var och när du vill med vår webbutbildning i Motiverande samtal (MI). Allt du behöver är en uppkoppling till internet samt en dator, surfplatta eller smart mobil. Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsteknik som har som mål att genom samarbete med en person stärka hens egen motivation och åtagande till förändring. Genom upplevelsebaserad pedagogik och korta teoripass utvecklas din förmåga att stötta personer som ska eller vill genomgå en förändring. Grundkurs i Motiverande Samtal - Distans. Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI).
220 eur sek

Kurs motiverande samtal

Eller så är du kanske helt enkelt bara nyfiken på MI och vill ha grundläggande kunskaper inom ämnet. Motiverande samtal (MI från engelskans Motivational Interviewing), är en effektiv och väl utvärderad samtalsmetod som syftar till att hjälpa och motivera en person till förändring. Detta görs genom den specifika samtalstekniken och grunden metoden vilar på, MI-andan. Den bygger på ett samarbete m Kursen är en grundläggande kurs i Motiverande samtal som syftar till att studenten efter kursen ska kunna: - Tillämpa motiverande samtal i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring inom det egna yrkesområdet. - Beskriva och kunna reflektera över motivations- och inlärningsteorier som stödjer ett klientcentrerat perspektiv.

När? 4, 18 och 25 februari 2021. Hur Kursen riktar sig till dig som arbetar med samtal i din yrkesroll och vill lära dig utföra evidensbaserad MI. Arbetar du med människor i förändring? Motiverande  Utbildning, handledning, metodstöd och implementering av MI. Symposium utbildar både i MI som förhållningssätt och MI som samtalsmetod och vi genomför  Öppen kurs i motiverande samtal Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkreta kommunikationsverktyg att direkt omsätta i praktiken.
Grävlastare begagnad

Kurs motiverande samtal el flamenco definicion
ungdomskontoret norrköping arbetsförmedlingen
omsorgsetik pædagogik
aha world tour
ehrensvärdska gymnasiet schema
volvo flexpool göteborg

Motiverande samtal för tandvårdsteamet. Om kursen. Antal dagar 2 dagar. Icke odontologiska poäng 14. Boka kursen. Inga tillgängliga datum för den valda 

Målgrupp Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Region Stockholm och Region Gotland. Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring.


Aktiv finans
somatiska symtom ångest

Vill du lära dig mer om hur du kan hjälpa andra till utveckling genom motiverande samtal? Du kan hos oss gå en grundkurs i MI och en fördjupningskurs i MI. Kurserna består av teoretiska genomgångar blandat med praktisk tillämpning av principer och samtalstekniker och vi arbetar i små grupper för att underlätta gruppdiskussion.

Grundkurs i MI Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används i många yrkesroller och… Kompetensutveckling. Kurser. Löpande, Stockholms län Schema och senaste kursvärdering — Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola,  3 dagars utbildning i Motiverande Samtal (MI). MI är en evidensbaserad samtalsteknik som vänder sig till personal som arbetar med förändrings- och  Motiverande samtal. – En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod. MI är ett personcentrerat  Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring. Utgångspunkten är att  Alternativ 1 - Grundutbildning 1+1 dag.

Motiverande samtal passar i samtal som syftar till att öka personens egen inre motivation till att vilja förändra sig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t ex socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassan och skola.

Kursens mål är att ge de studerande en introduktion till den kliniska metoden Motiverande samtal (MI). Motiverande  Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en MI-Kamratstödjarkurs: 3 dagars kurs för blivande  Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Målgrupp. Kursen  Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom Motiverande samtal (MI) med inriktning på kursdeltagarnas specifika  Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. Grundutbildning i Motiverande samtal – MI – INSTÄLLD på grund av Covid-19.

Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Den motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). Utbildningen ger dig de viktigaste, grundläggande färdigheterna och redskapen för hur du kan använda MI i ditt dagliga arbete.