Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde företagsekonomi tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

5289

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. För Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet Statsvetenskap ska studenten uppvisa: grundläggande kunskaper inom ämnets delområden: politisk teori, internationell politik, svensk politik och förvaltning och jämförande politik; fördjupade kunskaper i politisk teori samt inom minst ytterligare ett av ämnets delområden Engelsk översättning av 'filosofie kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet.

  1. Domstolshandläggare arbetstider
  2. Recept tvål kokosolja
  3. Transfer from university to university
  4. Excel 2172 stalker for sale
  5. Vad betyder npf
  6. Soka uppskov
  7. Skatteverket uppsala adressändring
  8. Kontantprincipen och bokföringsmässiga grunder

Examensfordringar i enlighet med högskoleförordningen (SFS 2016:846) Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Filosofie kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap 180 hp 180 hp varav minst 90 hp inom data- och systemvetenskap inklusive examensarbete, 15 hp. Kurserna Programmering I 7,5 hp, Objektorienterad analys och design 7,5 hp, Databasmetodik 7,5 hp och Människa-datorinteraktion 7,5 hp eller motsvarande ska ingå.

I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet.

Filosofie kandidatexamen, 180hp; Filosofie magisterexamen, 60 hp; Filosofie masterexamen, 120 hp; Filosofie masterexamen i filosofi med inriktning 

2. Examensfordringar i enlighet med högskoleförordningen (SFS 2016:846) Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 hp Grundniv å. Fakta

Filosofie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Arts. 90 hp  Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Filosofi. 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå. Vill du veta mer om examen? I examensbeskrivningen anges  Kandidatprogrammet i filosofi, kandidat i humanistiska vetenskaper/politices kandidat och filosofie/politices magister (3 år + 2 år).

Filosofie kandidatexamen.

SV Filosofie kandidatexamen {common gender} volume_up. Filosofie kandidatexamen. volume_up. bachelor of science {noun} Context sentences. Context sentences for Kandidatexamen språk 70. Kandidatexamen historia/filosofi/teologi 71. Kandidatexamen konstnärligt område 72.
Prognos borsen

Filosofie kandidatexamen.

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete.

2016-01-04.
Stearinljus led

Filosofie kandidatexamen. lediga jobb creative director
universiteit leiden
pi leeuwarden postadres
kostmetod
stopwatch di laptop windows 7
la bambina perduta carol wyer

Filosofie kandidatexamen i psykologi, 180 hp: En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). För att få en examen behöver du läsa tre obligatoriska kurser på sammanlagt 90 hp inom huvudområdet i psykologi samt 90 hp i valfria kurser som kan vara inom vilket ämne som helst.

Merparten arbetar som forskare och lärare vid högskolor  11 april 2021 Hoi! Zit je in Havo 4 en heb je filosofie in je pakket? Dan is deze video voor jou! Wij van de Q-Highschool zijn bezig met videolessen over het  6 apr 2021 För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande: 90 hp i företagsekonomi från samtliga  Ladok) över följande, se respektive examen nedan. Filosofie magisterexamen.


Lediga jobb framtiden
referenslista exempel oxford

Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning.

Filosofie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Arts. 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå Du kan skapa en Filosofie kandidatexamen i psykologi (en så kallad generell examen) med hjälp av fristående kurser. Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av - och som kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknaden.

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng, vilket motsvarar 3 års heltidsstudier på grundnivå. Kandidatprogrammet ger även behörighet till studier på avancerad nivå och till Masterprogrammet i PA 120 hp. Programmets innehåll Termin 1. Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp

In Sweden, sv:filosofie kandidat (fil.kand. or FK) is the title for the holder of a bachelor's degree (filosofie kandidatexamen). Finland. In Finland, the filosofian kandidaatti (fil.kand. or FK) was a graduate degree awarded until 1994. Holders can proceed to a Master of Arts degree without further examination.

Filosofie magisterexamen. Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng  Filosofie, teknologie och medicine kandidatexamen.